Search
Close this search box.

Diplom & Cerifikat

FR2000

”FR2000 är ett ledningssystem anpassad för mindre och medelstora företag och bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. Det är helt enkelt en standard som hjälper dig att dokumentera era rutiner och processer.”

Byggföretagen

”Med medlemskapet följer skyldighet att följa de kollektivavtal som Byggföretagen slutit med respektive arbetstagarpart på den svenska arbetsmarknaden.”